This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

ХАСАНАГИНИЦА (4)

ПСИХОЛОШКА СТРУКТУРА ХАСАНАГИНОГ ЛИКА - СЛОЖЕНОСТ И ПРОТИВРЕЧНОСТ ЊЕГОВЕ ПРИРОДЕ (КОБНА НЕДОСЛЕДНОСТ) Поред Хасанагиничиног патријахалног поступања,не треба занемарити и Хасанагу,који је такође свестан тадашњег понашања друштва,али ипак очекује нешто друго.Он жели да му жена дође у посету и ублажи самоћу.Такође,положај мушкарца и жене,у то време био је различит. ''Хасанага, као мушкарац, може несметано да се креће, да упознаје један други живот, природнији и људскији, ослобођен патријахалних стега и грубих норми које руше осећања.Он је зато либералан у схватањима и очекује од жене да прекрши правила и да му ипак дође.Када то она не чини, вођена својим виђењем прилика и начина понашања,Хасанага пада у јарост и одлучује да отпусти жену која га није посетила онда када му је било то потрбно.У његовом поступку је оживела мушка сујета и осећање мушке немогућности и права да управља животом жене и господар њеном судбином.'' ОДНОС МАЈКЕ И ДЕЦЕ У ''ХАСАНАГИНИЦИ''-ОДНОС ЉУБАВИ И РАЗУМЕВАЊА Однос са децом изнијансиран је у три прстена радње:на почетку кад кћери теше престрашену мајку,потом у првом опроштају који је нарочито љубављу према најмлађем,за којег је мајка природно,најприсније везана и напокон,у другом опроштају,кад гласови стихова зазивају мајку.У та три дела радње,а у малом броју стихова,савршено се отвара и затвара однос између мајке и деце као однос узајамне љубави али и разумевања.Нема ниједног детаља који би нарушио тај низ милоште и нежности,љубави и одрицања.Уколико би Хасанагиница даровала најмлађем сину ,,убошку хаљину’’,тај би се низ расуо.Нема психолошког оправдања да мајка,силом одвојена од детета, на које је најосетљивија,обележава управо њега тако грубо.Такав гест био би одвећ промишљен, чак лукав,прорачунат на одређен ефекат и симболичан као порука.Увреда и бол због растанка и насиље које Хасанагиница трпи не дају јој снагу већ јој је одузимају. ПОВРЕЂЕНА МАТЕРИНСКА ЉУБАВ У БАЛАДИ   Materinska љubav  И strpљeњe zbog њe dolaze do taчke usijaњa u trenutku ponovnog susreta. Oseћajnost жene dopuшta pretpostavki da se ona boji sebe i svoje  potiskivane ali ne и potisnute љubavi  koja se silovito oslobaђa  u posledњem susretu. Poчetni stid je jedan vid tog potiskivaњa. Materinska љubav vidљiva je u svom slikovitom obliku zakratko, jer neжnost oproшtaja naglo prekida glas Hasanagin. Stid, strah и oseћaњe sramote, povreђena materinska љubav, naroчito intenzivirana nasilnim odvajanњem, osnovne su oznake duшevnog жivota жene, a u baladi glavni momenat drame. Sa svakim novim oseћaњem, reчju ili susretom kao da u nepovrat otiчe deo po deo Hasanaginiчinog biћa и smisla жivљeњa. ФУНКЦИЈА И ЗНАЧЕЊЕ СЛОВЕНСКЕ АНТИТЕЗЕ У ТУМАЧЕЊУ СМИСЛА ДЕЛА Slovenska antiteza, neobiчno izbeљena slika pejzaжa, treperi na poчetku ove pesme kao slutњa koja se reflektuje daleko и duboko. Ta slika ima svoj odjek u belom licu kadune koja umire. Sve ostalo, pa и mesta koja izgledaju kao da su opisna, kazuju neшto unutarnije, nешto шto ulazi u љudski portret: “Dobra kada и od rada dobra, dobru kadu prose sa svih strana”       Ovaj opis duboko opravdan и kazan na prvom mestu, sugeriшe neduжnost и чestitost жene. Utisak koji te reчi ostavљaju otvara moguћnost novog viђeњa и vrednovaњa. Promena taчke glediшta, objektivno kazivaњe pripovedaчa zameњuje strasne и pristrasne reчi Hasanagine, kazane na poчetku. Glas pripovedaчa чuje se u znaчajnim trenucima zbivaњa. Opis opraшtaњa sa decom, naroчito naglaшen bes bega Pintoroviћa, koji sestru nasilno odvaja sina u besici- sve to u tragiчnom tonu kazivaњa upuћuje na diskretno saoseћaњe onoga koje priчu o жeni stvarao ili prenosio razumevajuћi katkad и viшe nego шto je uobiчajeno.  ТРИ ХАСАНАГИНИЧИНА ОБРАЋАЊА БРАТУ-ОДНОС СЕСТРЕ И БРАТА У својој несрећи Хасанагиница је потпуно сама.Њу окружују најближи,али је неразуме ни рођени брат.Три пута му се она обраћа и тек трећи пут испуњава он њену молбу,која је безазлена и која не може ништа да измени.О безнадности њеног положаја мозе се само судити и на основу молби упућених брату.Једино је она свесна размера несреће.Молбе упућене брату ниједном се не односе на њу лично већ на последице које ће трпети деца.Она је једино свесна фаталности агине заповести и у томе она заборавља себе.Први пут,сестра се баца брату око врата због срамоте коју јој муж наноси.Она му се обраћа за помоћ у тренутку пометње и панике.То је једина појединост која показује Хасанагиницу као беспомоћну сестру што спонтано пружа рука према брату.Друга молба,да је брат не удаје поново,изречена је у облику релатизоване клетве,условљене и трагичне.Кад га није ганула непосредно својом несрећом,сестра посеже за клетвом.А кад је брат и поред тога даје имотском кадији,она га опет моли.Три молбе показују три различита тренутка непосредне радње и три стања главне јунакиње.Трећа молба брату,пренесена као молба просцу,последњи је степен негативне емоционалне градације од првог стања,које је знак потпуне угашене наде.Кад види да ће је силом одвојити од деце и силом удати,она престаје да верује да верује и да се нада… ДЕТАЉ ДАРИВАЊА ''УБОШКИМ'' ИЛИ ''УБОШЧИМ''  ХАЉИНАМА,ГЛЕДАН ИЗ СВЕТЛОСТИ ПЕСМЕ 

Хасанагиница пребацује свом мужу дарујући детету убошке хаљине.Мајка дарује децу поклонима према узрасту јер их све ,,види’’ осим најмлађег.Пошто је оно у бешици,мајка му шаље дарове на начин који је још и данас уобичајен.Можда је Хасанигиница донела свом сину сиротињско одело да би га сачувала од урока или се можда тако зове јер се даје детету које губи мајку.Гледан у светлости песме,нарочито с обзиром на психологију жене,детаљ са хаљинама у бошчи показује се не као случајан већ у сагласности са осталим.С тачке гледишта радње,детаљ са ,,убошким хаљинама’’ значио би да жена жели да се заустави без обзира на позив, не толико ради деце колико ради тога да мужу упути прекор.  

П.С.Неки делови су парафразирани или цитирани из ''Интерпретација из књижњвности'' и ''Лектире за први разред гимназије''

Autor bbdana, 29 Novembar 2008 10:42 | Sastavi.... | Dodaj komentar (0) | Permalink | Trekbekovi (0)

Dodaj komentar
Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs
Valid XHTML 1.0 Strict - Valid CSS